เกี่ยวกับ/ติดต่อเรา

TAKI ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า น้ำตก หรือ น้ำพุ
เริ่มผลิตในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2517 (1974) โดยวิศวกรชาวญี่ปุ่น ปัจจุบันเรา ผลิต ปั๊มน้ำ มากกว่า 50 รุ่น และมีการผลิตเพื่อการส่งออก
สินค้าหลักคือ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำเกษตรกรรม เพื่อใช้ในการผลิต น้ำตาล แป้ง กระดาษ น้ำผลไม้ และ โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป และปั๊มอื่นๆ อาทิเช่น ปั๊มติดรถน้ำ ปั๊มบำบัดน้ำเสีย