DYNAMIC BALANCING คืออะไร

กระบวนการถ่วงสมดุลคือ ลดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ โดยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของชิ้นงานในตำแหน่งที่ทำให้ระยะทางการเยื้องศูนย์หรือมวลส่วนเกินลดลงมากที่สุด โดยพิกัดการถ่วงสมดุลที่ใช้สำหรับกำหนดค่าความไม่สมดุลสูงสุดของชิ้นงานแต่ละประเภทมักจะอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 1940